Philippines Patriotic Movement drives a solid recovery plan for Filipinos and pushes 2022 national electionMultiple sectors of the community who are on welfare of the Filipino people formed a group called the Philippine Patriotic Movement. pushing the 2022 national election and proposing to build a solid recovery plan for the country, especially to give voices to Filipinos who are mostly affected because of the pandemic.

The Philippine Patriotic Movement members are Filipino For Peace, Justice and Progress Movement (FPJPM) they presently providing relief operations and other socio-civic activities for the marginalized sector headed by Lorenzo "Boots" Cadsawan; People's Movement Againts Poverty (PMAP) is actively promoting agenda for the citizen and base sector like Urban Poor, Farmers, Fisherfolks, Formal/Informal laborers, women, Senior Citizen, Youth and Students, Indigenous, NGOs at Cooperative headed by Cynthia Villarin; Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP) concerned with the rights of operators and jeepney drivers represented by its Assistant National Secretary Geomel Herescp; National Labor Union (NLU), and the Philippines Association of Free Labor Union (PAFLU) is another organization about labor rights represented by it National President, Eleuterip "Terry" Tuazon.ROADMAP TO NATIONAL RECOVERY

SOCIAL AGENDA
 • KALUSUGAN 
 1. BAKUNA. Mura, epektibo at pinaligtas
 2. UNIVERSAL HEALTH CARE. Matuwid na implementasyon at hindi korapsyon
 3. HEALTH WORKERS. Mataas na sahod upuang huwag ng mangibang bayan
 4. PUBLICT HOSPITAL. Moderno at sapat na ospital sa bawat bayan
 • KABUHAYAN
 1. TRABAHO. Regular na trabaho at nakakabuhay na pasahod, at hindi kontraktwalisasyon
 2. DAGFAG KITA. Alternatibong programang pangkabuhayan.
 3. NEGOSYO. Suporta ng pamahalaan sa maliliit na negosyo
 • KALIKASAN
 1. DISATER PREPAREDNESS. Mataas na antas ng paghahanda na naayon sa aktwal na umiiral na kalamidad
 2. RENEWABLE ENERGY. Pambansa at pangmatagalang seguridad sa enerhiya
 3. PROTECTION OF ENVIRONMENT AND NATIONAL RESOURCES. Muling buhayin at isaayos ang mga kirtikal na water shed.
 • KAUNLARAN
 1. HOUSING. Abot-kaya, maayos at ligtas na township program
 2. ROAD NETWORKS AND RAILWAYS. Moderno at malawakang at turismo ng ating bansa
 3. INVESTMENTS. Bigyan prayoridad ang health infrastructure at turismo ng ating bansa
 4. TRANSPORT MODERNIZATION. Ipatupad ang isang abot-kayang jeepney modenization program
 5. EDUKASYON. Libre at de-kalidad
 6. UTILITIES. Ligtas, mura, epektibo at modernong pasailidad sa tubig, kuryente, telekomunikasyon at internet
 • KAPAYAPAAN
 1. SOCIAL JUSTICE. Pangmatagalang solusyon sa ugat ng pag-aaklas
 2. PEACE TALK. Pakikipag-usap sa lahat ng armadong grupo sa layuning makabangon ang lipunan
 3. INFORMATION DISSEMINATION. Institusyunalisyong ng usaping pangkapayapayapaan na nagpapabatid sa mamayan

TO KNOW MORE ABOUT THE PPM ADVOCACY HERE IS THE Q&A COVERAGETo know more about the Philippine Patriotic Movement, visit its social media platforms.

FB Page - Philippine Patriotic Movement

Twitter - @PHLPatriotMovt

IG - philippinepatrioticmovement 


0 Comments